Członek


Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia


Nowo otwarty Trzygwiazdkowy Pensjonat AS z funkcją rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo
www.as.karpacz.pl

LEXPAS Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 38a, 60-115 Poznań
Tel. 061 830-56-55, fax 830-26-09,
(24h) 061 830-61-52 / 0692 466-130


PRZEDSTAWICIELSTWO W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra
Tel. 068 456-11-52, fax 456-11-64,
(24h)068 456-11-64 / 0692 466-152

Kapitał zakładowy 50400,-PLN
NIP 782-21-80-807
REGON 639819780
PKO BP SA o/1 Poznań
40 1020 4027 0000 1002 0462 4864Towarowe Biuro Maklerskie


Ochrona osób i mienia


Montaż systemów alarmowych


Sprzątanie obiektów przemysłowych